Persondataloven er en dansk lov som omhandler, hvornår og hvordan personoplysninger må behandles. Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger, men også for manuel behandling af personoplysninger, der er indeholdt i et register.

Persondataloven gør sig gældende for private virksomheder, foreninger og organisationer samt alle offentlige myndigheder.
Inden for den private sektor gælder persondataloven endvidere for systematisk behandling af personoplysninger, selvom denne ikke foregår elektronisk. F.eks. sagsmapper, ringbind m.v.

Persondataloven opdeler data i 3 typer:

  1. Følsomme oplysninger
  2. Oplysninger om andre private forhold
  3. Almindelige ikke-følsomme oplysninger

Oplysningstypernes inddeling findes, da der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger – afhængigt af dataenes følsomhed.
Persondataloven foreskriver generelle behandlingsregler, som altid skal være opfyldt. Bl.a. skal der altid være et sagligt formål for enhver behandling af personoplysninger.
Endvidere indeholder loven forskellige betingelser for behandling af følsomme og ikke-følsomme oplysninger. En behandling kan finde sted, når nærmere fastsatte betingelser er opfyldt.
Ifølge persondataloven skal behandlinger af personoplysninger som hovedregel anmeldes til Datatilsynet.

Rettigheder for den registrerede:

  • Ret til indsigt i oplysninger der omhandler den registrerede
  • Ret til information om indsamling af oplysninger om den registrerede
  • Ret til at få slettet eller rettet ukorrekt oplysninger
Comments are closed.