En heuristisk evaluering er en form for ekspertgennemgang, hvor et system eller teknologi analyseres ud fra overordnede tommelfingerregler for god brugervenlighed. Det er baseret på principper, standarder og guidelines for best practice.

En heuristisk evaluering sikrer at konventioner overholdes. Der kigges bl.a. efter om navigation og funktionalitet er genkendelig, forudsigelig og ensartet. Derudover anskues indholdet på siden også ud fra brugernes formodede forudsætninger og erfaringer.

De mest udbredte og generelle heuristikker, der som udgangspunkt benyttes i denne form for ekspertgennemgange, er Jakob Nielsens og Rolf Molichs 10 principper for, hvad et brugervenligt system opfylder:

Vise systemets status

Det skal altid være synligt for brugerne, hvad der sker gennem relevant feedback på de rigtige tidspunkter.

Sammenhæng mellem system og virkelighed

Systemet skal tale brugernes sprog. Benyt ord, sætninger og koncepter, som er genkendelige for brugeren fremfor systemorienterede eller indforståede termer.

Brugerkontrol og brugerfrihed

Brugerne laver ofte fejl – både i indtastninger af data og navigation. Det skal være muligt at fortryde uden besvær.

Standarder og konsistens

Følg standarder for den givne platform. Benyt konventioner, så du opfylder brugernes forventninger til eksempelvis navigation.

Forhindre fejl

Sørg for at fejl slet ikke sker gennem gennemtænkt design eller tillad et eftertjek for fejl før en bekræftelse af ordren eller andet.

Genkendelse fremfor at huske

Gør funktioner, features og handlinger lette at forstå. Det bør ikke kræves af brugeren, at han/hun skal huske information fra andre steder for at kunne benytte systemet. Det skal eksempelvis være let for brugerne at genkende de relevante valgmuligheder i menuen eller en given funktion.

Fleksibilitet og effektiv brug

Systemet skal dække behovene hos både nye og erfarne brugere, så sidstnævnte kan være mere effektive i deres brug af systemet.

Æstetisk og minimalistisk design

Det skal være behageligt og let at differentiere og forstå elementerne på siden.

Hjælp brugerene med at forstå, tolke og rette fejl

Fejlmeddelelser skal være lette at forstå og præcise i deres henvisning til eventuelle løsninger.

Hjælp og dokumentation

Hvis den skal være der, skal den placeres i forhold til den relevante kontekst og give en letlæselig løsning på problemet.

Comments are closed.