Helt grundlæggende er det en strategi, der definerer målene for din virksomheds markedsføring online, samt hvilke markedsføringsaktiviteter du skal igangsætte for at opnå disse mål.

En digital strategi giver dig mulighed for at skabe en ensartet kommunikation i hele virksomheden. Derved sikrer du, at alle medarbejdere kommunikerer på samme måde og arbejder med fokus på at nå de samme mål.

Ydermere kan du bruge den digitale strategi til at skabe synergi mellem alle dine marketingaktiviteter. Denne synergi er vigtig, for at du kan opnå mest mulig succes med din markedsføring online.

Som en del af den digitale strategi kan man også tale om delstrategier, der gælder for dine aktiviteter inden for eksempelvis content marketing, SEO og annoncering på Google.

Den digitale strategis 8 delelementer

Før du går i gang med udformningen af strategien, handler det om at skabe det bedste grundlag for din digitale strategi. Det gør du ved at indsamle og analysere alle de data, du kan skaffe om; din målgruppe, det marked du opererer på samt konkurrenterne. Til det bør du overveje følgende:

1) Situationsanalyse

 • Hvor er virksomheden på nuværende tidspunkt, og hvor ønsker du at bringe den hen?
 • Hvad er virksomhedens udfordringer og styrker?

2) Digitale KPI’er

 • Hvilke målpunkter er vigtige for at skabe succes?

3) Økonomiske mål

 • Hvad er målene for konverteringsrater, omsætning og trafik?

4) Konkurrentanalyse

 • Hvem er de primære konkurrenter, og hvordan er deres digitale performance?

5) Målgruppeanalyse

 • Hvem er målgruppen, og hvad er deres adfærd, demografi, og præferencer?
 • Hvilke nøglepersonaer kan man definere ud fra målgruppen?

6) Mediestrategi

 • Hvilke medier er relevante at benytte, og hvordan påvirker de kunderejsen?

7) Digitalt roadmap og marketingplan

 • Hvilke digitale projekter skal indfri målene – og hvordan?

8) Eksekvering

 • Hvad kræver det af virksomheden, for at målene kan indfries?
 • Hvem har ansvaret for udførelsen af den digitale strategi?

Husk, at en strategi kræver konstant revidering

Det er vigtigt at understrege, at den digitale strategi kræver konstant revidering. Den digitale verden er i hastig udvikling, og der opstår hele tiden nye tendenser, som virksomheden skal kunne følge med på og mestre for at forblive det foretrukne valg hos målgruppen.

Din virksomhed opnår de bedste resultater, ved at du løbende sørger for at revidere og ændre din digitale strategi til virksomheden og den digitale verdens konstante forandring.

Ønsker du hjælp til din digitale strategi, så er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.

Comments are closed.