A/B-splittests er en metode til at holde to forskellige versioner af en hjemmeside eller app op imod hinanden for at afklare, hvilken én der fungerer bedst – ofte med flere konverteringer for øje. Metoden benytter sig af data og statistik for at validere nye designændringer før endelig implementering.

At udføre en A/B-splittest, som direkte sammenligner en variation med den nuværende oplevelse, giver mulighed for at få dataunderstøttede svar på fokuserede spørgsmål eller hypoteser omkring webdesign. 

Ved at teste fjernes holdningsdrevet gættearbejde som erstattes af data-drevne beslutninger på baggrund af fakta. Ved at teste relevante metrics, kan hver eneste ændring der implementeres forventes at give positive resultater.

Processen for A/B-tests

  • Indsaml data: Start med de områder der har meget trafik. Det sikrer hurtig indsigt og giver mulighed for at optimere et sted, som har betydning for mange besøgende. Kig efter sider med lav konverteringsrate, CTR eller høj afvisnings- og afslutningsprocent.
  • Identificer mål: Hvad er konverteringsmål(ene)? Skal der klikkes på en knap eller link? Eller tilmeldes til et nyhedsbrevet?
  • Analyser frem til en hypotese: Generere test-ideer, uden gætteri. Det tager i Danmark ofte relativt lang tid at nå et statistisk signifikant datasample, så sørg for at bruge tiden fornuftigt og test noget meget relevant.
  • Lav variationerne: Med Visual Website Optimizer eller Optimizely kan der laves ændringer, som ønskes testet. Det kan være alt fra farven på en knap, rækkefølgen af elementer eller ændringer i navigationen.
  • Kør testen: Her får halvdelen af brugerne variationen at se, mens den anden halvdel ser kontrollen (originalen). Her lades værktøjerne arbejde og indsamle data for hver interaktion brugerne foretager sig.
  • Analyser resultaterne: Værktøjet til A/B-splittest vil nu konkludere, hvilken version, som konverterer bedst.

 

 
Comments are closed.