Modsat 200 returkoderne anviser 404-koden en fejlside. Det vil sige, en side, der enten ikke kan vises eller ikke længere eksisterer. Lander du på en blank side i browseren, som skriver ”Siden kan ikke vises”, er du stødt på en 404 fejlside.

En 404 fejlkode har således kun det formål at fortælle bruger og søgemaskinen, at siden enten er blevet fjernet eller flyttet. Som administrator af en hjemmeside, gælder det om at minimere antallet af 404 fejlsider, da de ikke skaber nogen form for værdi – tværtimod. Det er derfor vigtigt, at brugere ikke lander på en blank side, når de tilgår en URL forbundet med dit site. Dette kan opnås ved at indtaste information i .htaccess filen, som fortæller, hvortil besøgende skal omdirigeres.

Herunder finder du en liste over alle 400-fejlkoder:
400 Bad Request
401 Unauthorized
402 Payment Required
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable
407 Proxy Authentication Required
408 Request Time-out
409 Conflict
410 Gone
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Large
415 Unsupported Media Type
416 Requested range not satisfiable
417 Expectation Failed

Comments are closed.